OVER ONS

De eerste baby die 130 gaat worden is waarschijnlijk al geboren.

Een respectabele leeftijd.... Of niet? We willen allemaal wel ouder worden, maar liever niet ouder zijn. In de media zien we veel eenzame geranium-ouderen en het tegenovergestelde: blije Zwitserleven-ouderen. De beeldvorming is behoorlijk zwart-wit.

Stichting Beeldzorg streeft naar een genuanceerder beeld van ouderen(zorg). Dit doen we middels journalistieke fotoprojecten voor, mét en over ouderen. Denk aan fotoexposities, publicaties en lezingen.

ONZE DOELEN

  • Maatschappelijk actuele thema’s zoals bijvoorbeeld eenzaamheid, mantelzorg en zelfredzaamheid, bespreekbaar en visueel maken.
  • Beeldvorming rondom ouderen, de ouderenzorg en de vergrijzing nuanceren. Hoe zit dit er nou eigenlijk écht uit?
  • Jongeren enthousiasmeren om te werken werken met ouderen.

HOE

  • Door regelmatig foto-exposities, gastlessen en publicaties te realiseren.
  • Door ouderen te betrekken en hun verhaal plus levenservaring overbrengen naar een breder en jonger publiek.
  • Door intergenerationele samenwerkingen met diverse scholen en colleges op te starten.

In 2040 leven er naar schatting 4.7 miljoen 65-plussers in Nederland, 26 procent van de totale bevolking. Waaronder twee miljoen tachtigplussers - Bron: CBS


Door APA

DE OPRICHTER
Stichting Beeldzorg is eind 2018 opgericht door Romi Tweebeeke (1989). Romi studeerde in 2014 af als documentaire fotograaf aan de kunstacademie in Breda. Sindsdien is zij fulltime werkzaam als fotograaf en redacteur binnen het zorglandschap. Haar werk werd gepubliceerd in de Volkskrant, Trouw, NRC en andere media. Met Stichting Beeldzorg hoopt Romi de komende jaren samen met andere makers (o.a. journalisten, webdesigners en filosofen), met dezelfde interesse voor ouderen, een groter publiek te bereiken. Want ja, hoe cliché ook: samen sta je sterker! 

Foto hiernaast is gemaakt door APA - Tijdens het Congres Thuis in het Verpleeghuis


‘Door verhalen zichtbaar te maken, hoop ik het beeld van de zorg en het ouder worden te verbeteren. Wij zorgen voor een betere beeldvorming. Vandaar ook de naam Beeldzorg!’ - Romi Tweebeeke


WIJ WORDEN ONDERSTEUND DOOR


Image

Heb jij een project wat past binnen onze doelstellingen? Neem gerust contact met ons op! 


CONTACT

HET BESTUUR
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte onkosten.

Voorzitter: Romi Tweebeeke
Penningmeester: Jaap van Eggelen
Secretaris: Maaike Foks


ONS WERK

Hieronder een overzicht van onze laatste projecten. Je kunt op de afbeelding klikken voor meer informatie.

ETMAAL / 24 UUR

Momenteel werkt fotograaf Romi Tweebeeke aan een nieuw journalistiek fotoproject waarvoor zij 24 uur lang fotografeert binnen verschillende woonzorg- locaties voor ouderen. Door vergrijzend Nederland te doorkruizen en op zoek te gaan naar bijzondere tot bijzonder gewone zorg-locaties hoopt zij een inkijkje te geven binnen de verschillende culturen van uiteenlopende zorginstellingen. Dat kijkje achter de schermen is nodig, want de zorg voor mensen met o.a. geheugenproblematiek speelt zich vooral achter gesloten deuren af.

Met het project Etmaal wil Romi van 2019 t/m 2022 het diverse zorg-landschap op een genuanceerde manier fotograferen en dit materiaal openbaar maken voor een breed publiek. Daarnaast wordt er door Stichting Beeldzorg een online platform ontwikkeld waar ouderen, mantelzorgers en/of familie het zorgaanbod kunnen bekijken. Het platform zal ook worden ingezet om jongeren te bereiken die nog geen definitieve beroepskeuze hebben gemaakt. Dit door middel van presentaties op diverse vmbo/mbo scholen, in combinatie met een praktijk opdracht. Dit laatste vooral om de intergenerationele samenwerking te stimuleren en vooroordelen weg te nemen.

Projectdoel: 75 locaties fotograferen, online platform ontwikkelen ter bevordering van beroepskeuze/zorgkeuze en ieder jaar een expositie  voor een breed publiek.
Projectduur: Juli 2019 tot juli 2022

Image

EXPOSITIES

Stichting Beeldzorg is altijd op zoek naar expositie-mogelijkheden. Wij hebben een aantal mooie projecten op de plank liggen die wij graag voor een groot publiek beschikbaar willen stellen. Tevens is het mogelijk om ons te boeken als spreker op een evenement. Met een visuele presentatie nemen wij de kijker mee in onze visie op het ouder worden!

Wil je graag een expositie met ons organiseren? Neem dan contact  met ons op!

Image
INSIDE OUD / 24 uur ouderenzorg in beeldverhalen
Image
EXPOSITIES
Image

DONEREN


Help je mee? Doneer dan via het formulier hiernaast.

Stichting Beeldzorg heeft geen winstoogmerk. Ons vermogen, waarmee wij nieuwe projecten realiseren, zal worden gevormd door schenkingen, erfstellingen, subsidies en donaties.

Door een financiële bijdrage te doen aan Stichting Beeldzorg word je automatisch vriend van Stichting Beeldzorg. Dit betekent dat wij je een keer per kwartaal op de hoogte zullen houden van de ontwikkelingen. Voor deze mailing kun je je uiteraard ook weer uitschrijven!

Wil je op een andere manier een bijdrage leveren? Neem dan contact met ons op.

Naam*

E-mailadres*

Bedrag €*

CONTACT

Vul het onderstaande formulier in en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!